Visualbook

Názvy značky

Naming

Společnost

Company

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Marketingový zápis Vyslovujeme
Diverzo s.r.o. Diverzo diverzo
Legal name Promotion name
Diverzo s.r.o. Diverzo

Diverzo

diverzo

Produkty a služby

Products and services

Diverzo Academy
Diverzo Digital
Diverzo Finance
Diverzo Blog
Diverzo Impact
Divex

Diverzo academy
Diverzo digital
Diverzo finance
Diverzo blog
Diverzo impact
divex
Diverzo ACADEMY
Diverzo DIGITAL
Diverzo FINANCE
Diverzo BLOG
Diverzo IMPACT
DIVEX

Webová adresa

Web

V běžné textové komunikaci není potřeba www adresu posílat ve tvaru https://www.diverzo.cz, protože naše stránka v případě zápisu www.diverzo.cz zobrazí stránku automaticky včetně zabezpečeného https protokolu.

In normal text communication, it is not necessary to send the www address in the form of https://www.diverzo.cz, because in the case of writing www.diverzo.cz, our website will display the website automatically, including the secure https protocol.

www.diverzo.cz
www.diverzo.academy
blog.diverzo.academy
www.divex.cz

Diverzo.cz
diverzo.cz
diverzo.academy
divex.cz

Název schránky e-mailu

The name of the e-mail box

Jméno Příjmení | Diverzo

Name Surname | Diverzo

Jméno Příjmení (Diverzo)
(Diverzo) Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Name Surname (Diverzo)
(Diverzo) Name Surname
Name Surname

Název e-mailu

E-mail name

jmeno.prijmeni@diverzo.cz

name.surname@diverzo.cz

prijmeni@diverzo.cz
jmeno@diverzo.cz
prijmeni.jmeno@diverzo.cz

surname@diverzo.cz
name@diverzo.cz
surname.name@diverzo.cz