Visualbook

Loga

Logos

Stáhněte si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Download the appropriate logo version for your intended use.

Písma

Typography

Nainstalujte si písma, která vytváří a definují vizuální styl značky.

Install fonts that create and define the visual style of the brand.

Barvy

Colors

Používejte naše firemí barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Názvy značky
Naming

Ověřte si správné zápisy značky včetně produktů. Aplikujte vhodnou strukturu a pojmenování e-mailů.

Check the correct entries of brand, including products. Apply the appropriate naming of e-mails.

Ukázky brandingu
Branding showcase

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl značky v galerii vybraných ukázek.

Take a look at unified graphic visual style of brand through a gallery of selected samples.

Interní dokumenty
Documents

Stahujte naše firemní šablony prezentací, dokumenty k tisku a další vizuální materiály.

Download our corporate presentation templates, printable documents and other visual materials.

Potřebujete poradit?
Need help?

Kontaktujte Jiřího Chlebuse, grafického designera a autora tohoto Visualbooku.

Contact Jiří Chlebus, graphic designer and author of this Visualbook.